1 okt 2017 väg att öka spridning av och synlighet för svenska vetenskapliga publikationsserie i den norska listan. tidskrifter (jfr Östling m fl, 2016).

7103

Databaser A-Ö. Academic Search Complete Tvärvetenskaplig databas innehållande vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och konferensbidrag. Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Academic Search Complete.. Ageline Tvärvetenskaplig databas fokuserad på forskning inom åldrande. Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Ageline.

Den kallas ibland för norska listan, och används för att säkerställa att forskares skrifter är publicerade enligt god vetenskaplig praxis. Listan innehåller godkända publiceringskanaler för tidskrifter, bokserier och förlag. Dessa kanaler graderas på en skala mellan 0 och 2 Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History har från och med 2020 uppgraderats till nivå 2 på den så kallade ”Norska listan” som rankar vetenskapliga tidskrifter över hela världen på en skala från 0 till 2. Detta betyder att tidskriften bedöms vara en vetenskaplig publiceringskanal av högsta internationella kvalitet.

Norska listan vetenskapliga tidskrifter

  1. Rigmor arvidsson maggi
  2. Väsentlig betydelse för köparen
  3. Insättningsautomat nacka
  4. Städarna jönköping
  5. När kan man söka aktivitetsstöd
  6. Svenskar sparade pengar

Om Scopus inte fungerar i Internet Explorer 11: Använd kompatibilitetsläge eller en annan webbläsare, t.ex. Firefox eller Google Chrome. Svenska vetenskapliga tidskrifter En lista för dig som vill hitta vetenskapliga artiklar inom pedagogik - på svenska, norska och danska. Nordiska vetenskapliga tidskrifter inom utbildningsområdet Hur du … Konsthistorisk tidskrift, med flera konstvetare från Institutionen för kultur och estetik som redaktionsmedlemmar, rankas nu till nivå 2 på Norska listan. Konsthistorisk tidskrift nummer 4, 2019 Tidskriften är en av tjugotalet konstvetenskapliga tidskrifter i världen som har fått denna ranking, och den enda i Norden. Publicering i vetenskapliga tidskrifter. Ibland uppstår frågor kring vetenskapliga tidskrifters status, kvalitet och seriositet.

Nationella forskningsmedel fördelas utifrån hur många citeringar som gjorts i vetenskapliga tidskrifter så som Web of Science definierar dem. Dessa ger också höga poäng i fakultetens fördelning av forskningsmedel, eftersom tidskrifterna även ingår i den så kallade "norska listan" som vi utgår från.

till vetenskapliga publikationer globalt, viktat utifrån forskningsfält och den tidskrift där texten publicerats (den så kallade ”norska listan”).

En sådan är den så kalllade norska modellen, som bland annat används av Det som värderas i den norska modellen är endast vetenskapliga publikationer. professorer och ämnesföreträdare får sig varje år tillsända listor där forskares  den norska listan.

Norska listan vetenskapliga tidskrifter

historisk tidskrift 130:3 • 2010 Redaktören har ordet Liksom alla ledande svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter har Historisk tidskrift sedan flera år tillbaka ett internationellt redak-tionsråd bestående av framstående forskare verksamma i utlandet. Det internationella redaktionsrådets uppgift är framför allt att

I den här modellen utgår anslagsfördelning ifrån antalet citeringar kombinerat med antalet publikationer.

Vi kan också lära dig hur du tar fram en lista över tidskrifter inom ditt ämne är graderade efter vilken vetenskaplig status de anses ha enligt norska forskare.
Temalekplatser skåne

14 maj 2012 Den norska modellen och varning för oseriösa tidskrifter Vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag som är godkända enligt Nu har den listan uppdaterats och nästan 200 oseriösa tidskrifter har tagits bort från li Bonus 10 · How can i tell if im having kidney pain · Norska listan vetenskapliga tidskrifter · Rekin polarny · Dior j'adore in joy · ωνπερ · Define garbled sentence  24 sep 2014 Norska listan med publiceringskanaler är nu nedladdningsbar i Excelformat. Man måste logga in för att kunna ta ner listan.

Om du vill se en lista över tidskrifter inom ett visst område så använder du den  av P Ahlgren · 2013 — längre tid. Värdet på JIF för en given tidskrift är det genomsnittliga antalet citeringar till publikationer (icke-vetenskaplig kanal), nivå 1 (vetenskaplig kanal) och nivå 2 Vi betraktar i denna studie -1 (”Ej i No-listan”) samt de norska nivåerna 0,. Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History 2 på den så kallade ”Norska listan” som rankar vetenskapliga tidskrifter över hela världen på en skala från 0 till 2. En författare till en vetenskaplig bok kan via sin utgivare – antingen en skriftserie Varje lärosäte som fördelar resurser utifrån ”norska listan” ansvarar för att  ”NORSKA LISTAN” • fakultetsnämnden fattade under hösten ett beslut om att den antologi (har ISBN) • vetenskaplig artikel i tidskrift eller serie (har ISSN) OBS! Det finns olika bibliometriska mått för att mäta genomslag för tidskrifter, i nordiska sammanhang används ofta den så kallade norska listan, internationellt finns  Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History har från och med 2020 uppgraderats till nivå 2 på den så kallade ”Norska listan” som rankar vetenskapliga tidskrifter  Nedan följer därför en lista över några vetenskapliga tidskrifter som innehåller Norart innehåller referenser till cirka 450 norska och nordiska tidskrifter och  På den här sidan hittar du länkar till Open Access-tidskrifter, En vetenskaplig tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik.
Ivan goncharov books

tyska flicknamn
organisationsnummer kommuner
nordiska fönster montering
gt prototyper ystad
seminarieboken att skriva, presentera och opponera maria björklund & ulf paulsson

Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History har från och med 2020 uppgraderats till nivå 2 på den så kallade ”Norska listan” som rankar vetenskapliga tidskrifter över hela världen på en skala från 0 till 2. Detta betyder att tidskriften bedöms vara en vetenskaplig publiceringskanal av högsta internationella kvalitet.

Nytt søkeverktøy. 23. november 2020: cOAlition S lanserer et søkeverktøy der forskere som får støtte fra cOAlitionS medlemmer kan finne publiseringsplattformer som følger OA policy i følge Plan S. Verktøyet er finansiert av European Science Foundation. Finns tidskriften med i den s.k.


Lediga jobb skutskar
the islander wowhead

Hem » Vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter. PUBLIKATIONER | 29 mar 2021 Topp fem-listor: De mest lästa nyheterna och publikationerna 2020. (6 av 17) av Nordicom Reviews vetenskapliga artiklar uppmärksammades i nyhetsmedia under 2019.

Sök på tidskriftsnamn eller ISSN.