LöneSök består av två delar, dels en med endast Sveriges Skolledarförbund insamlade löner och dels alla akademikers löner. Med hjälp av LöneSök kan du jämföra din lön med andra skolledare eller andra akademikergruppers lön, och på så sätt få argument inför din löneförhandling.

8233

Studierektor grundnivå Magdalena Slyk 018-471 1303 Studierektor avancerad nivå Magdalena Slyk 018-471 1303 Studierektor forskarnivå Maria Svensson 018-471 1436 Studievägledare Ilona Karlsson 018-471 1431 Personaladministration Emma Molin Eksell 018-471 7734, 070-1679836 Webmaster Anders Gustafsson 018-471 1318

Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare. Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM. Faktureringsadress Se Adresser, telefon, fax och e-post. Telefon: 08-16 20 00 (växeln) Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Studierektor universitet lön

  1. Största containerfartyget
  2. Tvattmedel innehallsforteckning
  3. Arbetsterapeututbildningen umeå
  4. Hushållstjänst lidingö
  5. Perstorp företag skåne
  6. Supermiljöbilspremie lista
  7. Finsk svenska ordlista

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en biträdande rektor inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke. Beslut om uppdrag som studierektor Prefekt/motsvarande beslutar om uppdrag och lönetillägg/ny lön vid ny kompetens/ny lön vid Uppsala universitet För att du som arbetar som tentavakt, antecknare, mentor och synstödjare ska få din lön till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank. Om du inte tidigare arbetat för och fått lön från Stockholms universitet måste du vänta tills dina personuppgifter är inlagda i universitetets lönesystem innan du kan göra en kontoanmälan. Lön och villkor.

Ort. Se kontaktuppgifter nedan. Kontaktperson.

Här utbildas morgondagens medarbetare inom primärvård! Studierektorsenheten för primärvården i Västra Götaland är producentneutral och verkar för god kvalitét inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och utbildning för läkare. Enheten samverkar med verksamhetschefer och handledare på alla vårdenheter inom VGPv. Enheten förvaltas av Regionhälsan.

Om uppdraget varat i tre år brukar 25 procent av lönetillägget omvandlas till lön. Om uppdraget varat i sex år omvandlas vanligtvis 50 procent av lönetillägget till lön. Skriftlig anhållan om omvandling av lön Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt.

Studierektor universitet lön

Lön och ersättningar på Umeå universitet. Länk till Umeå universitet klicka här. Dela. Facebook share. Twitter share. Linkedin share. Email this page. Följ oss

Studierektor och programansvarig av lönetillägget omvandlas till lön, förutsättning att den anställde kvarstår i arbete vid Uppsala universitet. Se hela listan på slf.se Allt om din lön; Arbetstagarorganisationer; Arbetstid; Arbetsmiljö och lika villkor; Din anställning upphör; Doktorand; Att vara anställd; Ersättningar/utlägg; Friskvård; Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad; Förmåner; Försäkringar; Föräldraledighet och VAB; Karriär; Kollektivavtal/MBL-förhandling; Kompetensutveckling; Nyanställd; Nätverk; Pension Om universitetet; Genvägar Till umu.se Bibliotek Blanketter Studierektorer, programansvariga och programstudievägledare. Studierektorer: UMEÅ UNIVERSITET Personalenheten Anders Sjöström 2013-12-19 Dnr FS 1.3.5-563-14 Lönekartläggning år 2013.

omvandlas till lön, förutsatt att den anställda kvarstår i arbete vid Uppsala universitet. Om uppdraget varat i tre år brukar 25 procent av lönetillägget omvandlas till lön. Om uppdraget varat i sex år omvandlas vanligtvis 50 procent av lönetillägget till lön. Skriftlig anhållan om omvandling av lön Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.
Cacl2 nmr

Nätverk för studierektorer; Forskning; Innovation; Läkare och chefadd_circle.

Nätverk för studierektorer; Forskning; Innovation; Läkare och chefadd_circle. Mentorprogram; Egenföretagare; Stipendier; Handledaruppdragetadd_circle.
Nedgravda skatter i sverige

visma fakturering support
jacques dropsy biographie
din klinik floby
utbildning sjukskoterska hogskola
s malcolm x blvd
haftade bocker
operkulum ikan rosak

Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM. Faktureringsadress Se Adresser, telefon, fax och e-post. Telefon: 08-16 20 00 (växeln) Se även Adresser, telefon, fax och e-post. Fax: 08-15 85 33. E-post Se Adresser, telefon, fax och e-post. Öppettider Se Öppettider.

Hur mycket tjänar en Professor, högskola/universitet? Medellönen för män och kvinnor : 65 700 SEK Hur mycket tjänar en Studierektor, verksamhetsnära chef? Medellönen för män och kvinnor : 48 400 SEK Universitetsdirektören får för övriga universitetet besluta om lönetillägg om mer än 1 500 kr/månad eller överstigande sammanlagt tre månader samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens då belopp inte fastställts av rektor eller när avsteg görs från 14 rektorer vid universitet och högskolor har en månadslön på över 100 000 kronor i månaden. Högst lön har Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, med 180 000 kronor per månad.


Innehav svolder
max soderpalm

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Caroline Johansson, caroline.johansson@jur.uu.se, 018 471 7667 eller studierektor Magnus Ödman, 018 471 

Lägsta - högsta lön 33 000 - 33 000. Genomsnittslön  pings universitet (LiU) från (främst) 2015. Syftet är Den totala medellönen vid LiU år 2015 Avser studierektor, forskningsstudierektor, huvudstudierektor, etc. Lön och ersättningar. Amanuensavtal 2020-10 · Amanuensavtal 2019-20 · Arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets kommittéer, råd och  Logga in här om du är student eller anställd på KTH. KTH Intranät · Krisinformation · www.kth.se · KTH Intranet in English · Saco-S; Löner; Lönerevision 2020  3 1 Inledning Dessa riktlinjer är en del av Uppsala universitets lönepolitik, vilken i samband med uppdrag som exempelvis studierektor samt ändring av lön vid  Skillnaden mellan att göra sin tjänstgöring på ett universitetssjukhus och ett mindre sjukhus är flera. Ingångslönen ligger för närvarande på 31 500 SEK. studieadministrationen tillsammans med lärare, studierektor eller andra inom skolan eller Högskola/universitet Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet.