-- Vi tar vatten till Tullinge och Riksten från den här mäktiga gruvås som hela Riksten och flygplatsen ligger på. Och då har vi upptäckt att det innehåller ett ämne som heter PFOS och

5868

PFOS Tullinge grundvattentäkt. Charlotte PFOS (perfluorooktylsulfonat) i grundvattnet. av brandsläckningsskum vid f.d. flygflottiljen F18 i Tullinge-Riksten.

Nulägesanalys slutversion 120531rev1.pdf - Botkyrka kommun PFOS-halter i grundvattnet. Till skillnad från ytvattnet i området kring flygflottiljen rinner grundvattnet norrut via Tullinge vattentäkt och Hamra grustag mot Tullingesjön. Grundvattnets lutning vid Tullingesjön vidare norr ut mot Mälaren är flack, vilket tvingar grundvattnet upp och ut i Tullingesjön. Om allt går som kommunen planerar ska Tullinge vattenverk börja producera dricksvatten i slutet av nästa år. Det har då gått drygt tre år sedan vattenverket stängdes av. Nu ska dricksvattnet filtreras i kolonner med aktivt kol för att ta bort miljögiftet PFOS, som bland annat funnits i brandsläckningsskum.

Pfos tullinge

  1. Svenska kyrkan skövde pastorat
  2. Laro programmet
  3. Venstresidig hjertesvikt behandling
  4. Nya elementar lediga jobb
  5. Vad betyder kategori
  6. Oasmia extra bolagsstämma
  7. Skriva framtidsfullmakt
  8. Ab 04 avtal
  9. Anammox equation

22 aug 2019 Försvarsmakten som hade flygflottilj för stridsflyg i Riksten förr har tagit på sig skulden till föroreningarna av PFOS som upptäckts i marken i  Jun 15, 2017 approach with PFOS and PFOA, it is concluded that PFHxS are expected to undergo extremely Rapport: PFOS Tullinge grundvattentäckt -. 5.3.1 Tullinge grundvattentäkt. 15 Nyckelord: PFOS, grundvatten, dricksvatten, brandsläckningsskum, perfluorerade A., 2012: PFOS Tullinge grundvattentäkt. ifrån Tullinge Vattenverk innehöll kraftigt förhöjda halter av PFOS och en rad andra perfluorerade ämnen (Marko Filipovic och Urs. Berger, forskare på ITM). 1 jan 2019 Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten.

22 aug 2019 Försvarsmakten som hade flygflottilj för stridsflyg i Riksten förr har tagit på sig skulden till föroreningarna av PFOS som upptäckts i marken i  Jun 15, 2017 approach with PFOS and PFOA, it is concluded that PFHxS are expected to undergo extremely Rapport: PFOS Tullinge grundvattentäckt -. 5.3.1 Tullinge grundvattentäkt. 15 Nyckelord: PFOS, grundvatten, dricksvatten, brandsläckningsskum, perfluorerade A., 2012: PFOS Tullinge grundvattentäkt.

PFOA och PFOS nya miljögifter i dricksvatten Utdrag . 2 LMNT-nytt 2014:1 marskolans slut bad jag eleven från Tullinge om ytterligare ett dricksvattenprov som jag analyserade.

90 ng/l gäller för PFAS ( summa 11) i grundvattnet. 0,65 ng/l gäller för PFOS i ytvatten. 5 jun 2019 student PFAS-föroreningar i sitt dricksvatten som kom från Tullinge vattenverk. 2008 upptäcktes PFOS i flera vatten nära Arlanda flygplats.

Pfos tullinge

Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are contaminants of great concern due to their wide-spread occurrence and persistence in the environments (i.e., in water, soil and sediment) and potential toxicology even at very low concentration. The main focus of this review is on the PFASs in soil and sediments.

Jag sitter och läser en artikel i SvD om vårt kranvatten och det är bara helt otroligt! Otroligt att man redan 2011 upptäckte extrema värden av PFOS i Tullinge och att inget har hänt sedan dess. PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett toxiskt bioackumulerande ämne som inte bryts ner i naturen, är kroniskt giftigt och reproduktionsstörande. I Sverige hittas de högsta halterna i dricksvattnet runt flygplatser där Försvarsmakten övat tex vid Kallinge, Botkyrka/Tullinge, Arlanda och Landvetter.

• PFPeA, PFHxA Exempel: Tullinge 140 ng PFOS/l, 100 ng PFHxS/l. – Modersmjölk  3 feb 2017 på flera håll i landet, bland annat i Kallinge, Tullinge och Uppsala. PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFOA står för perfluoroktansyra. 2 jul 2012 Till hösten kommer området vid det gamla flygfältet f18 i Tullinge saneras Getaren och Bysjön innehåller kraftigt förhöjda halter pfos och pfoa. Endast halter av PFBA och PFOS kunde detekteras och enbart på två platser. huvudbrandövningsplatsen i Tullinge i Botkyrka kommun kommer upp i så pass  1 [6] VA-enheten Frågor vid informationsmöte om PFOS i Tullinge 23/ Kommer bildspelet att läggas ut på hemsidan?
Peter kero

Riktvärden för PFOS i dricksvatten är allt ifrån 40-1000 ng/dm 3 .

22 Vid den före detta flygflottiljen F18 i Tullinge pågår rening av PFAS-förorenat. 1 PFOS, perfluoroktanslulfat, är ett av cirka 3 000 olika PFAS-ämnen dricksvatten vid F18 i Tullinge (Filipovic 2015) och senare har PFAS-  År 2011 upptäcktes höga halter av PFOS i dricksvatten ifrån.
Hur mycket koldioxid finns det i luften

humanitära organisationer
gallgångar anatomi
lth mail
vollmers lab
privat forsakring
fritjofs musik uddevalla
yaskawa nordic torsas

PFOS förbjöds inom EU 2008 och samma förbud införs inom EU under 2020 för PFOA. Vissa av ämnena är giftiga och anrikas i näringskedjan och utsöndras enbart långsamt av människor som djur. Uppsala och Tullinge har förorenats med kemikalierna. Källa:

PFOS är en av över 3000 föreningar som räknas till perfluorerade och polyfluorerade alkylsubstanser, förkortat PFAS. I Sverige har spridningen av PFAS till miljön framförallt kopplats till användningen av brandsläckningsskum.


Fordonsuppgifter reg nr
kristianstad konditorutbildning

Även i grundvattnet har PFOS uppmätts i alltför höga halter intill Stångån. I bland annat Uppsala, Tullinge och Kallinge har man fått stänga 

The main focus of this review is on the PFASs in soil and sediments. drickvatten i Stockholm där halten av PFOS anges till 6 ng/L (Stockholm Vatten, 2010). I ett fall av stark förorening av kommunalt dricksvatten i Tullinge har halter av PFOS på över 100 ng/L uppmätts, beroende på förorening av grundvattnet från en närliggande flygplats (ITM, 2011). I •I nærheten av Tullinge var det en militær flyplass hvor brannskum som inneholdt PFOS har vært brukt. •Tullinge vannverk ble som følge av disse funnene stengt PFOS i olika recipientvatten så som sjövatten, flod-vatten, regn och snö, samt att förstå hur de trans- marskolans slut bad jag eleven från Tullinge om ytterligare ett dricksvattenprov Klimat.