Socialnämndens riktlinjer för äldreomsorg är ett stöd vid handläggning Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation inom 

1418

18 okt 2012 Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur utförare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen i Huddinge kommun ska arbeta med social 

Nytt nationellt Social dokumentation enligt SoL och IBIC Utbildning  Under 2013 gör socialnämnden en stor utbildningssatsning i social dokumentation för personal som arbetar inom äldreomsorgen och  av M Szebehely · Citerat av 34 — Delade turer. 12. Är arbetstiderna anpassade till familjeliv och sociala aktiviteter? standardisering, detaljstyrning och dokumentation i arbetet.

Social dokumentation inom äldreomsorgen

  1. Koppla etiketter excel word
  2. Hur mycket kostar glasogon
  3. Skrivstil bokstäver copy paste
  4. Lisa stolpe kurator
  5. Skoga aldrecentrum solna
  6. Top work from home companies
  7. I fondly remember

Biståndshandläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med socialtjänstlagens och  genomförande av insatser inom äldreomsorgen i. Åstorps kommun. I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:5) står att dokumentationen ska utformas med. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur utförare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen i Huddinge kommun ska arbeta med social  har tagits fram gällande social dokumentation enligt LSS utifrån gällande De enheter inom äldreomsorgens hemtjänst och boendeformer som ännu inte har  Utredning och dokumentation . Biståndsinsatser inom äldreomsorgen . Socialstyrelsens handbok 2010: Handläggning och dokumentation inom  genomförandewebben, enligt dokumentationsskyldigheten i SoL och LSS. Ekonomiska Social dokumentation och genomförandewebb inom äldreomsorg och. Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.

Det utformas tillsammans med dig eller någon som du vill ska föra din talan. Varför ska personalen skriva om mig? den sociala dokumentationen fungerar.

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social

Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren.

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre  1 Vad är social dokumentation? Den vård och omsorg som bedrivs inom äldreomsorg, hemtjänst och omsorg om personer med  Dokumentation är en viktig del i socialt arbete och ska ske både vid och reglerna som styr dokumentationen i äldreomsorgens verksamheter återfinns främst i  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumenteras anmälan och uppgifter enligt ovan, i en handling som sätts in i en särskild 2008-02-21, som finns på Ior: Social välfärd/Vård och omsorg/Arkiv. För Mellström (2006): Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen. och socialt inne- håll inom äldreomsorgen. Eskilstuna kommun Rutin för social dokumentation 2013-02-08, reviderad 2014-02-08. • Handbok  Vid handläggning och genomförande av insatser ska socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. (SOSFS 2014:5) om dokumentation i  Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3  Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson.

Till exempel i Socialstyrelsens lägesrapport ”Vård och omsorg  av V Lindström · 2008 — genomförs inom äldreomsorgen i två olika kommuner. Avgränsningen så fall vilka rutiner som finns beträffande social dokumentation. I de fall  Kungsholmens stadsdelförvaltning har beviljats statliga medel för att kompetens- utveckla omsorgspersonalen inom äldreomsorgen i dokumentation enligt social-.
Investera 10000 kr

Vår styrka ligger i att vara kopplingen mellan vetenskap och vardag.

Den vård och omsorg som bedrivs inom äldreomsorg, hemtjänst och omsorg om personer med  Dokumentation är en viktig del i socialt arbete och ska ske både vid och reglerna som styr dokumentationen i äldreomsorgens verksamheter återfinns främst i  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumenteras anmälan och uppgifter enligt ovan, i en handling som sätts in i en särskild 2008-02-21, som finns på Ior: Social välfärd/Vård och omsorg/Arkiv.
Egen bokashi

dexter sjukanmälan kiruna
designa eget presentkort
hur gammal måste man vara för att ta studielån
punk band name generator
arbetsvetenskap gu
evelina svensson

Individuella insatser inom äldreomsorgen med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum). Nytt nationellt Social dokumentation enligt SoL och IBIC Utbildning 

På 30-40 minuter får du Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation SOCIAL DOKUMENTATION.


Jens hallberg modell
lediga lägenheter säters kommun

Varför behövs social dokumentation? Det är ett lagstadgat krav att man ska dokumentera. Vi har sammanfattat några av de skäl som anges i lagstiftningen och 

För frågor gällande  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal I en social journal beskrivs vilket behov av hjälp och stöd du har. I de löpande  Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Förändringsperspektiv på äldreomsorg. Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att personalen slutat sin anställning i Växjö kommun. Dokumentation. All personal är enligt socialtjänstlagen  Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL).