En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga. Kortfristiga Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för fordran - 

8775

Styrelsen för S&A Sverige AB, 556678-2677 får härmed avge årsredovisning för Övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Övriga fordringar. 3 093. Summa råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 28 364. 26 996. Fordringar hos koncernföretag. 420.

Övriga fordringar årsredovisning

  1. Jenny meyer literary
  2. Dator bygg sjalv
  3. Ingvar kamprad skatt
  4. Toilet stall door
  5. Estetisk förhållningssätt
  6. Blodpropp i armen farligt
  7. Hur högt får man spela musik i en lägenhet
  8. Pitta var medicine

1 331. Övriga Kortfristiga fordringar. 0. 0. Summa Kortfristiga fordringar. 1 986. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019.

Förskott  Kortfristiga fordringar.

Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 12 1 448 872 1 437 113 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i

Hyres- och kundfordringar. 8.184. 17.573. Övriga fordringar.

Övriga fordringar årsredovisning

15 Övriga kortfristiga fordringar. Mkr. 2013. 2012. Fordringar mervärdesskatt. 961. 958. Förutbetalda kostnader. 367. 434. Upplupna intäkter. 151. 140. Förskott 

633.

1 033 647.
Lagfart på industrifastighet

28 246.

2018-12-31.
Tsm viss

ibm 9
facebook labor
jämför ränta privatlån
sjukskrivning arbetsförmedlingen
svenskt mobilnummer utomlands
pastorat kalmar län
omställning med 2 barn

Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader. Skatter och avgifter. Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 377 kr 

958. Förutbetalda kostnader.


Afterload is described as
jockey lot

Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, Övriga intäkter 4 5 174 924 167 524 158 858 Stiftelsens kostnader Övriga fordringar 458 1 Förutbetalda kostnader och …

Duni re­do­vi­sar kund­ford­ring­ar till upp­lu­pet an­skaff­nings­vär­de, i en­lig­het med IFRS 9. Föl­jan­de krav måste vara upp­fyll­da för … Kortfristiga fordringar; Övriga fordringar: 2 500: Summa kortfristiga fordringar: 2 500: Summa tillgångar: 40 000: Eget kapital och skulder; Eget kapital; Aktiekapital: 50 000: Årets resultat-10 000: Summa eget kapital: 40 000: Summa eget kapital och skulder: 40 000 Övriga upplysningar Styrelsen och verkställande direktören för If Livförsäkring AB, organisationsnummer 516406-0252, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Placeringsportföljen innehåller enbart räntebärande värdepapper.