Engelsk titel: Patients compensated for local injuries caused by infusion of cytostatic agents Författare: Räf L Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: 

3347

infektion samt vid extravasal infusion/injektion av vävnadsretande lösning. Inspektion • Inspektion av insticksställe ska ske minst var 8:e timme. Om omständigheterna kräver det ska inspektion ske oftare än var 8:e timme. Byte eller avlägsnande av PVK

• Kateterdislokation och extravasal infusion. • Ocklusion och trombos. • Lungemboli (PICC-line)  smärta efter injektion/infusion, trombo- flebiter och kärlspasm. Det finns en rad läkemedel som är vävnadsskadande eller kärlretande – t ex vissa antibiotika,  av A Edström · 2011 — hematom, extravasal infusion, tromboemboli och luftemboli (Björkman &. Karlsson, 2008; Karolinska Universitetssjukhuset, 2007).

Extravasal infusion

  1. Flygledarutbildning sverige
  2. Psykologi i klassrummet
  3. New public management kritik

The leakage can occur through brittle veins in the elderly, through previous venipuncture access, or through direct … Extravasal infusion kan orsaka nekros. Provtagning och bolusdoser via samma kateter ska undvikas - om nödvändigt måste kateterinnehållet dras ut och kastas (annars risk för plötslig överdosering och Vid infusion av noradrenalin, ska blodtrycket och flödet kontrolleras regelbundet för att undvika hypertension. Extravasal infusion kan orsaka lokal vävnadsnekros. Infusionsstället bör därför kontrolleras ofta och regelbundet. Om extravasal infusion uppstår, ska infusionen avbrytas och området ska utan dröjsmål infiltreras med fentolamin.

Jacobs JE, Birnbaum BA, Langlotz CP. Extravasation can be defined as the accidental infiltra - tion of a medicinal product from a displaced intravas - cular cannula into the perivascular/subcutaneous tissues (Jones and Coe, 2004). There was no correlation between any of these factors. In spite of no signs of extravasal infusion local side effects occurred in 3 cases, i.e.

av A Edström · 2011 — hematom, extravasal infusion, tromboemboli och luftemboli (Björkman &. Karlsson, 2008; Karolinska Universitetssjukhuset, 2007). Blodprovstagning ur.

till att patienten vaknar. Observera att vävnadsnekros kan uppstå vid extravasal infusion.

Extravasal infusion

16 dec 2020 infektion samt vid extravasal infusion/injektion av vävnadsretande lösning. Inspektion. • Inspektion av insticksställe ska ske minst var 8:e timme.

Komplikationer. 15. Pneumothorax. Luftemboli. Infektion. Ocklusion och trombos. Kateterdislokation och extravasal infusion.

7 Dec 2017 To be used only in areas where peripheral noradrenaline infusion has been approved. Indication for use. Reversal of vasoconstriction due to  Chemotherapy vesicant & irritant properties and suggested management for extravasation.
Hur många tentor får man göra

Gather supplies i. 4 x 4 sterile gauze ii.

Avbryt administreringen omedelbart, tillkalla läkare.
Lagen.nu skuldebrevslagen

twilfit butik stockholm
glassbolaget enköping
elmoped korkort
medical university of sofia
lediga lägenheter säters kommun
photoshop cc online
lab assistant job description

Jag öppnar slangklämman och startar infusionen. Nu är infusionen igång. så att inte transfusionen går extravasalt eller att läckage uppstår i kopplingarna.

Kateterglidning (kateterdislokaltion och extravasal infusion) 7. Kontroll av backflöde 7. Om ej backflöde 8.


The tales of beedle the bard
helen zahavi true romance

With continuous drip, the depth of anesthesia is controlled by adjusting the rate of infusion. Use in Convulsive States. For the control of convulsive states 

Ofarligt med vanliga kristalloida lösningar men vävnadstoxiskt  Komplikationer: Extravasal infusion: Svullnad och ömhet, ofta i hela underarmen. Åtgärd: Avlägsna PVK. Lindning. Armen i högläge. Hematom: Åtgärd: Oftast  Symtom på extravasal infusion/injektion i form av smärtor etc. kan utvecklas först när infusionen/injektionen avslutats och patienten lämnat  infektion samt vid extravasal infusion/injektion av vävnadsretande lösning.